Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga bo s 1. majem preko elektronske zemljiške knjige na voljo brezplačno vsakomur. Na voljo bo brezplačen dostop izpisa iz zemljiške knjige. Vknjižba bo tako mogoča le preko elektronske oblike, notarjem, posrednikom nepremičnin, državno in občinski pravobranilci, lastnikom nepremičninam ter njihovim pooblaščencam.

Potrebujete veljavni digitalni podpis!

This entry was posted in Nepremičnine and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.